در این مقاله به بررسی و چگونگی یافتن کاربری که یک سیستم را در دامین Join کرده می پردازیم و می یابیم چگونه تاریخ اتصال به شبکه  یک سیستم را در Active Directory پیدا کنیم.

 

 

برای دیدن ادامه این مقاله می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.


www.Socialit.ir