قبل از اینکه شروع به نصب رول Hyper-v بر روی VMware Workstation کنید ، لازم است که تنظیمات زیر را انجام دهید :

  

برای دیدن ادامه این مقاله می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.


www.Socialit.ir