در این مقاله تلاش میکنیم بسیار کوتاه و مختصر Tombstone Lifetime = TSL را توضیح دهیم .

با استفاده از TSL مشخص میشود که یک شیء Object بعد از حذف یا پاک Delete شدن، چه مدت زمانی اجازه دارد که در دیتابیس اکتیو دایرکتوری باقی بماند یا ذخیره شود.  

برای دیدن ادامه این مقاله می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.


www.Socialit.ir